Latest

תפילת הודיה לבורא עולם

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא  אפליקציית תפילת הודיה אפליקציית תפילת הודיה מכילה תפילת הודיה לבורא עולם ועוד תפילות בצורה קלה וברורה מתוך המכשיר טלפון
Read More

אפליקציית סדר הבדלה

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא   אפליקציית סדר הבדלה אפליקציה זו מכילה את סדר ההבדלה השלם בחינם בצורה קלה וברורה מתוך המכשיר טלפון נייד שלכם
Read More

אפליקציית רדיו יהודי

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא אפליקציית רדיו יהודי אפליקציה זו מכילה 14 ערוצי רדיו תורניים המשדרים מוזיקה והרצאות 24 שעות ביממה בחינם. רדיו יהודי מוזיקה
Read More

אפליקציית פרנסה טובה

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא  אפליקציית פרנסה טובה באפליקציה זו ללמוד דרכים והנהגות טובות שיוכלו לתת לכם חיזוק בנושא הפרנסה בצורה קלה וברורה מתוך
Read More

אפליקציית בראשית תמן

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא   בראשית תמן באפליקציה תוכלו לומר את בראשית תמן מתוך המכשיר טלפון נייד שלכם בכל זמן ובכל מקום ללא צורך
Read More