Latest

תפילת הודיה לבורא עולם

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא  אפליקציית תפילת הודיה אפליקציית תפילת הודיה מכילה תפילת הודיה לבורא עולם ועוד תפילות בצורה קלה וברורה מתוך המכשיר טלפון
Read More

תפילה על חיילי צה"ל

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא  אפליקציית תפילה על חיילי צה"ל אפליקציית תפילה על חיילי צהל מכילה תפילות לשמירה וסגולות בצורה קלה וברורה מתוך המכשיר
Read More

תיקון חצות

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא   אפליקציית תיקון חצות אפליקציית תיקון חצות מכילה: הלכות תיקון חצות מעלת אמירת תיקון חצות תיקון רחל תיקון לאה בצורה
Read More

תקיעת שופר בקליק

אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא אפליקציית תקיעת שופר בקליק אפליקציית תקיעת שופר בקליק מכילה כוללת כ -20 סוגי תקיעות שונות כמו: שופר תימני תשר"ת תקיעה
Read More

סליחות עם תקיעות

  אנו שמחים להודיע לכם על אפליקציה חדשה שבנינו והיא   אפליקציית סליחות עם תקיעות אפליקציית סליחות עם תקיעות זו מכילה את סדר הסליחות השלם  נוסח עדות המזרח בחינם
Read More